De Nutsschool aan de Pastoriestraat?

This post has already been read 244 times!

Volgens het Nationaal Archief zou het ook kunnen zijn dat de school zich bevond aan de Bakkerstraat. Deze school werd op 4 oktober 1926 geopend. Hoewel het archief van mening is dat dit gebouw het meest lijkt op die aan de Hendrik de Keyzerlaan. Hieronder is een vergelijking te zien.

Een twijfelgeval of dit de juiste vergelijking is