Info

Fotobronnen

De bronnen: Archief Stg. Leefbaarheidsteamkronehoef. ** Archief www.winkelhartoudwoensel.nl ** Archief Heras Hekwerk, afdeling communicatie, Historicus Henk Bouwman Archief Houthandel Seerden (Frans Seerden Jr.) Archief Jong Nederland St.Paulusgilde DVD reünie 2006 Archief vishandel van Bakel Archief Scouting Hopman Latour Archief St. Paulussschool/St. Elisabethschool Fam. van Heel Archief historische foto’s Eindhoven, voormalig penningmeester Leefbaarheidsteam Kronehoef Oud Woensel, …

Fotofeitjes

Fotofeitjes Het archief Woensel bestaat uit: 8714 foto’s. Het archief Eindhoven en omgeving bestaat uit: 810 foto’s. Het aantal foto’s online: 1529 Bij fotobronnen onder het menu info staat vermeld waar het archief uit bestaat.

Locatie

Kronehoef | Winkelhartoudwoensel   Woensel in 3D-maps Stratenindex 1920- Heden Document opheffing Kattenstraat Konehoef Bewoners Kronehoef Wijkanalyse Kronehoef

Over Fotoarchiefwoensel

Deze website is ontwikkeld met als doel een overzicht te geven hoe het in Woensel vroeger was en hoe het nu is, dit door foto’s naast elkaar te leggen. Het archief gaat tot meer dan 50 jaar terug. Ik woon ruim een halve eeuw in het stadsdeel, waardoor ik de meeste veranderingen heb kunnen waarnemen …

Portfolio

Websites gemaakt door Joost van Heel. Van 2000-2020 Portfolio Bloem-creatief.nl Evadamesmode.nl Fanshopdewenk.nl fotoarchiefwoensel.nl gaslascentrum.nl**** Italoverita.nl Kbokringeindhoven,nl Kronehoef.nl Paulusstaete.nl Pvda.eindhoven,nl * Rabobank.nl** Stadswandelingeneindhoven.nl*** Winkelharttoudwoensel.nl * Omzetten artikelen naar nieuwe website ** Hoofdtester- Fouten opsporen op website *** Inrichten nieuw menu **** Allereerste website

Sitemap