Terug naar Eindhoven

Gemeentewapens

Over het wapen van Woensel
Het oude gemeentewapen van Woensel tot 1920, Voor de Annexatie
Logo Vanaf jarren 80 t/m 2013
Nieuwe Logo Gemeente vanaf 2013