Portfolio

Websites gemaakt door Joost van Heel.

Van 2000-2020

Portfolio

Bloem-creatief.nl

Evadamesmode.nl

Fanshopdewenk.nl

fotoarchiefwoensel.nl

gaslascentrum.nl****

Italoverita.nl

Kbokringeindhoven,nl

Kronehoef.nl

Paulusstaete.nl

Pvda.eindhoven,nl *

Rabobank.nl**

Stadswandelingeneindhoven.nl***

Winkelharttoudwoensel.nl

  • * Omzetten artikelen naar nieuwe website
  • ** Hoofdtester- Fouten opsporen op website
  • *** Inrichten nieuw menu
  • **** Allereerste website